Utvikling 2018-03-26T15:10:32+00:00

Utvikling

Vi bistår med å utvikle automatiserte regnearkmodeller som
tar i bruk Excel’s avanserte funksjonalitet og store fleksibilitet.   

Eksempler på løsninger:

Rapportgenerator:
Program som leser data fra SQL database og som via brukervennlige menyer genererer ulike rapporter i både Excel, Word, Power Point og  PDF format.

Salgskonfigurator:
Program som konfigurerer komplekse produkter der selger veiledes gjennom en trinnvis prosess slik at alle elementer blir korrekt konfigurert.  Produksjonslister genereres og overføres til mottakskontoret for videre behandling. Integrert med Super Office og Word.

Bestillingssystem:
Kundene anvender en brukervennlig Excel modell der bestillingene gjøres vha. trykknapper, avkryssinger og dropdowns.  Bestillingene genereres automatisk i CSV format og sendes via Outlook til mottakskontoret og går direkte inn i produksjonsystemet.

Fremdriftplaner:
Program som automatisk genererer fremdriftsplaner med årets kalender der alle fri og helligdager er markert.  Markering av alle ressurser i  gannt diagram.  Oversikt over tilgjengelige, disponerte og ledige ressurser.

Timeregistrering:
Program som automatisk genererer timelister med årets kalender der alle fri og helligdager er markert.  Beregning av alle normal og overtidstimer pr måned og år.